Voorwoord

Beste biljartliefhebber,                                                                                             Dorst, 31-01-2024

Bedankt voor uw inschrijving om deel te nemen aan 't Haasje open-3 banden koppeltoernooi, dat gedurende de periode 31 januari t/m 30 maart gespeeld gaat worden.

Ingesloten zenden wij u het programma van de indeling. Iedereen die een voorkeursdatum had opgegeven hebben we kunnen honoreren. Mochten er onverhoopt toch nog wijzigingen noodzakelijk zijn, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Echter toch een dringend verzoek om het programma te respecteren. Eventuele wijzigingen in het programma worden in het vervolg bekend gemaakt op de website. Hierop staat ook het toernooireglement vermeld en de overige geplande speeldagen (op pagina biljart). Per koppel is één programma verstrekt, van u als geadresseerde wordt verwacht dat u uw koppelgenoot informeert en op de hoogte houdt. De deelnemers worden op alle speeldagen om 19.00 uur verwacht. Wilt u op de eerste speeldag a.u.b. uw inschrijfgeld contant voldoen bij de organisatie alwaar u tevens een badge ontvangt met uw koppelnummer. Dit nummer wordt tevens gekoppeld aan uw barbon, waarvoor wij u vriendelijk verzoeken om deze aan het einde van de speelavond bij de barjuffrouw te voldoen. Regel dit dus samen met uw koppelgenoot.

De opgegeven moyennes zijn zo goed mogelijk gecontroleerd en indien nodig iets aangepast aan de gegevens van biljartpoint.nl en/of andere biljartsites. Het minimale moyenne bedraagt 0,300. Evenals voorlaatste jaren hebben we de partijen iets ingekort door het maximaal aantal beurten te stellen op 36 (was 40), en het te behalen aantal caramboles te stellen op het gezamenlijk moyenne, vermenigvuldigd met 27, plus 3. Het minimaal aantal te behalen caramboles is 12. 

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig toernooi en een bijzonder woord van dank aan onze sponsors! Namens organisatie biljartvereniging ’t Haasje,

 Thijs van Nunen. 

Tel: 0161-411626 

info@haasjeoosterhout.nl  en Whatsapp 06 58809606 (wordt tussen 9:00 en 17:00 uur gelezen), op alle dagen van de week

 Whatsapp 06 58809606 (wordt alleen tussen 9:00 en 17:00 uur gelezen), op woensdag/donderdag/vrijdag of zaterdag.