Toernooi reglement

Toernooi reglement 2024:
 
Het betreft een driebanden koppeltoernooi:

Van het koppel is de speler met het hoogste moyenne speler nr. 1, deze doet de zgn. trekstoot, de winnaar mag dan zeggen welk koppel begint. Speler nr. 1 is altijd de beginnende speler. De afstoot wordt begonnen met de witte speelbal. Er wordt gespeeld in poules van 4 koppels, deze behouden de gehele avond dezelfde biljarttafel. Om het tijdschema zo goed mogelijk te handhaven mag men alleen bij de eerste partij per speler 1 minuut inspelen. De overige partijen dient men gelijk aan te vangen.

Na de eerste speelronde worden de deelnemers opgedeeld in twee verschillende poules, poule A is voor de koppels 1 & 2 van de poule en poule B voor de koppels 3 & 4. Dus ieder koppel doet mee aan de tweede speelronde, waarbij de koppels 1 & 2 weer doorgaan naar de 3e ronde en de koppels 3 & 4 afvallen. De derde ronde bestaat uit 3 speeldagen. Elke poule verdeeld over 2 biljarts, waarvan de koppels
nr. 1 direct doorgaan naar de halve finale. Van de 6 koppels die als nr. 2 van de poule eindigen gaan de 2 koppels met het beste resultaat over, zodat de halve finale met 8 koppels gespeeld kan worden op 2 biljarts. Na de halve finale volgt een kruisfinale, met achtereenvolgens de finales.

De arbitrage bestaat voornamelijk uit vrijwilligers van biljartvereniging ’t Haasje. Als het nodig mocht zijn verwachten wij uw bereidwilligheid om hierbij te assisteren. De beslissingen van de arbitrage zijn bindend, hiertegen kan geen protest worden ingediend.

Het is niet toegestaan om gedurende het toernooi de bezetting van het koppel te wijzigen. Als één van de deelnemers van het koppel echt is verhinderd, is het koppel voor verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. De organisatie zal dan een beroep doen op een vervangend koppel, indien mogelijk het koppel dat deze speelavond is uitgeschakeld en als hoogste is geëindigd.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het juiste moyenne doorgeven. Het te maken aantal caramboles wordt als volgt berekend: 27 x moyenne (minimaal gehanteerde moyenne is 0,300) + 3. Als blijkt dat de opgegeven moyennes sterk afwijken van de resultaten (stijging of daling van meer dan 30 %), is de toernooicommissie gerechtigd dit tussentijds bij te stellen of het betreffende koppel voor verdere deelname aan het toernooi te weigeren.

Het koppel is verplicht om alle poulewedstrijden te spelen, ook als b.v. de uitslag van een laatste partij in de poule niet meer relevant is voor de rangschikking.

Het maximale aantal beurten van een partij bedraagt 36.

Het minimaal gehanteerde moyenne is 0,300 per persoon, het minimaal te behalen caramboles per koppel bedraagt 12.

Puntentelling t.b.v. rangschikking:
Bij winst door het behalen van het te spelen aantal caramboles; 3 punten.
Als het aantal maximale beurten (36) is bereikt, wint het koppel met het hoogste percentage behaalde caramboles (proportioneel gemiddelde) en krijgt dan 2 punten.
Bij remise 1 punt.
Bij verlies 0 punten.
Bij gelijk aantal behaalde matchpunten in de poule geldt achtereenvolgens:
- 1 de uitslag van de onderlinge wedstrijd  2 het hoogste percentage behaalde caramboles (proportioneel gemiddelde)
       3 om beurten penalty's nemen.

Sportiviteit staat ten alle tijden bovenaan! Wij verwachten dat u de navolgende gedragsregels zult respecteren:
Tijdens de partijen wordt verwacht dat alleen de speler die aan de beurt is bij het biljart staat en dat de overige deelnemers op hun stoel gaan zitten.
De deelnemende spelers van een partij zijn gerechtigd hun mede- en/of tegenspelers erop te wijzen als ze de verkeerde bal willen nemen. Andere adviezen dienen achterwege te blijven.

Als een koppel verhinderd is voor een kwalificatieronde dienen ze dit tijdig te melden. Indien de toernooicommissie het programma niet kan wijzigen, dan vervalt verdere deelname (zonder restitutie van inschrijfgeld).

Het prijzengeld is samengesteld volgens het overzicht elders op de site.

Al het prijzengeld (incl. dagprijzen) wordt uitgereikt na de finales. 


In bijzondere situaties beslist de organisatie.