Halve Finale Halve Finale

Halve finales op zaterdagmiddag 31 maart
aanwezig 13.15 uur, aanvang 13.30 uur

.Alle nummers 1 plaatsen zich voor de halve finalepoule tezamen met de beste twee nummers 2. Eventuele verhinderingen worden naar rato opgevolgd. De halve finalepoule A en B beginnen op zaterdag 8 april 2023 om 13.30 uur. 's Avonds om 18.30 uur beginnen de kruisfinales en vervolgens de finales.  

Zaterdag 31 maart om ca. 21.30 prijsuitreiking en loterij